Preferred language: English

Columbia Slough Watershed Council

Menu
Friday Paddle

Friday Paddle

Friday June 15, 5:00pm - 8:00pm

We are gathering some Vietnamese folks to have a slow, pleasant paddle on Whitaker Slough on the 15 of June, 2018.
It’s gonna be an 1hr paddle with translator and a bimaran captain to introduce about our organization and about the slough.
We hope after this event, we can get in touch more with the Vietnamese community in the area and increase the diversity of our organization’s community.
Have fun smile
REGISTER BY EMAILING ANDY.DAM@COLUMBIASLOUGH.ORG

Columbia Slough WaterShed Council sẽ tổ chức một ngày chèo thuyền miễn phí cho cộng đồng người Việt ở Portland vào ngày 15 tháng 06,2018 tại Whitaker Pond Natural Park.
Sự kiện diễn ra cho khoảng 30 khách mời ( theo thứ tự đăng kí). Columbia Slough Watershed Coucil sẽ cung cấp miễn phí tất cả dụng cụ, thuyền và huớng dẫn viên trong sự kiện. Mọi người sẽ chèo thuyền thư giãn trong khoảng 1 giờ và đuợc thông tin về tầm quan trọng của nguồn nuớc đối với chúng ta.
Chúng tôi hy vọng sau sự kiện này chúng tôi sẽ được biết đến nhiều hơn và có cơ hội được tổ chức nhiều hoạt động khác nhau cho cộng đồng nguời Việt ở Portland và nâng cao sự đa dạng cho tổ chức chúng tôi.
Trân trọng.

Event Details

Location

Whitaker Ponds
7040 NE 47th Ave.
Portland, OR 97218